Chuyên mục
Liên kết ban ngành
Số lượt truy cập
17121471
Hoạt động của Hội HN Việt Nam - Hàn Quốc
Đại hội đại biểu Hội Hữu nghị Việt Nam - Hàn Quốc TP HCM

(NLĐO) - Ông Phan Nguyễn Như Khuê, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP HCM tiếp tục được bầu làm chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam- Hàn Quốc TP HCM

 Sáng 8-12, Hội Hữu nghị Việt Nam - Hàn Quốc TP HCM tổ chức Đại hội đại biểu Hội Hữu nghị Việt Nam- Hàn Quốc TP HCM lần thứ III, nhiệm kỳ 2023-2028.

Ban chấp hành Hội hữu nghị Việt Nam - Hàn Quốc TP HCM nhận hoa chúc mừng

Đại hội đã bầu ra 15 ủy viên Ban chấp hành Hội hữu nghị Việt Nam - Hàn Quốc TP HCM khóa III, nhiệm kỳ 2023-2028. Ông Phan Nguyễn Như Khuê, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy tiếp tục được bầu làm chủ tịch hội.

 

Đại hội đã báo cáo tổng kết hoạt động nhiệm kỳ II (2016-2023), đồng thời đề ra phương hướng, tiếp tục đổi mới, phát huy vai trò và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động đối với nhân dân trong tình hình mới.

Thời gian qua, dù còn gặp nhiều khó khăn, nhưng Hội Hội Hữu nghị Việt Nam - Hàn Quốc TP HCM đã hết sức nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ, với nhiều hoạt động thiết thực. Đặc biệt là giai đoạn 160 ngày đêm chống dịch tại TP HCM năm 2021.

Ông Phan Nguyễn Như Khuê cho hay để đạt được mục tiêu đề ra tại phương hướng hoạt động, Hội Hữu nghị Việt Nam - Hàn Quốc TP HCM phải kiên định, vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

Kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, đường lối đổi mới của Đảng. Đảm bảo cao nhất lợi ích quốc gia - dân tộc trên cơ sở các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế, bình đẳng, hợp tác, cùng có lợi.

Ông Phan Nguyễn Như Khuê cũng thông tin các đại biểu tham dự đại hội đã tin tưởng, bầu chọn 15 Ủy viên Ban Chấp hành Hội khóa III.

Anh Vũ

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các chi hội hữu nghị