Chuyên mục
Liên kết ban ngành
Số lượt truy cập
16563688
Hoạt động của Hội HN Việt Nam - Hàn Quốc

Lãnh đạo Liên hiệp tiếp đoàn Hội Hàn kiều và đoàn Ủy ban đoàn kết thống nhất Hàn Quốc (10/6/2020 16:24)

(HUFO) – Sáng ngày 10/6/2020, Lãnh đạo Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị TP. Hồ Chí Minh, Hội Hữu nghị Việt Nam – Hàn Quốc TP. Hồ Chí Minh đã có buổi tiếp và làm việc với đoàn Hội Hàn kiều và đoàn Ủy ban đoàn kết thống nhất Hàn Quốc.


Xem tin theo ngày

Ngày
Các chi hội hữu nghị