Chuyên mục
Liên kết ban ngành
Số lượt truy cập
16563458
Hoạt động của Hội HN Việt Nam - Đông Nam Á

Tọa đàm “Giáo dục đa văn hóa ở các trường Đại học Việt Nam trong bối cảnh Cộng đồng ASEAN, tầm nhìn đến 2025” (7/12/2020 09:11)

(HUFO) – Chiều ngày 04 tháng 12 năm 2020, Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị và Hội Hữu nghị Việt Nam – ASEAN đã tổ chức Tọa đàm “Giáo dục đa văn hóa ở các trường Đại học Việt Nam trong bối cảnh Cộng đồng ASEAN, tầm nhìn đến 2025”


Xem tin theo ngày

Ngày
Thư viện video
Các chi hội hữu nghị