Chuyên mục
Liên kết web

HỘI HỮU NGHỊ VIỆT - BUN TP.HCM

 

 

 

 

Liên kết ban ngành
Số lượt truy cập
13724375
Hoạt động của Hội Quốc tế ngữ bảo vệ hoà bình

Esperanto - Cơ hội biết thêm một ngoại ngữ mới (6/8/2014 09:37)

(HUFO) Để chuẩn bị cho cuộc gặp mặt các nhà quốc tế ngữ trẻ tuổi Châu Á diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh vào tháng 12 năm 2014, Hội Quốc tế ngữ Esperanto mở lớp giới thiệu những kiến thức cơ bản và tập giao tiếp bằng ngôn ngữ Esperanto.Đại hội Hội Quốc tế ngữ Esperanto Tp.HCM nhiệm kỳ 2013-2018 (14/1/2014 15:14)

(HUFO) Sáng 12/01/2014, tại Nhà Hữu nghị, Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị Tp.HCM và Hội quốc tế ngữ Esperanto Tp.HCM đã tổ chức Đại hội Hội Quốc tế ngữ Esperanto Tp.HCM nhiệm kỳ 2013 – 2018.


Xem tin theo ngày

Ngày
Thư viện video
Các chi hội hữu nghị