Chuyên mục
Liên kết ban ngành
Số lượt truy cập
17214379
Hoạt động của Hội Quốc tế ngữ bảo vệ hoà bình

Thời khắc Việt: Diễn đàn kết nối người Việt trong và ngoài nước (25/1/2024 14:36)

Diễn đàn thời khắc Việt sẽ kết nối người Việt trong và ngoài nước; khuyến khích giao lưu hai chiều, tương tác, hợp tác giữa cộng đồng người Việt ở nước ngoài và Việt Nam; chia sẻ những bài học thành công nổi bật của người Việt, đặc biệt là thế hệ trẻ.


Xem tin theo ngày

Ngày
Thư viện video
Các chi hội hữu nghị