Số 03: Việt Nam - Nhật Bản: Một năm đầy ấn tượng - hufo.hochiminhcity.gov.vn