Chuyên mục
Liên kết web

HỘI HỮU NGHỊ VIỆT - BUN TP.HCM

 

 

 

 

 

Liên kết ban ngành
Số lượt truy cập
15595990
Các tổ chức phi chính phủ
Thủ tục tiếp nhận viện trợ phi dự án
Starting and operating an INGO
Danh sách các tổ chức phi chính phủ nước ngoài - Cập nhật 2018
Thông tư 07 /2010/TT-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ngày 30/3/2010 về việc hướng dẫn thi hành Nghị định số 93/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ ban hành Quy chế quản lý và sử dụng viện trợ phi Chính phủ nước ngoài
Regulations on the operation of foreign non-governmental organizations in Vietnam (Promulgated in accordance with Decision No. 340/Ttg dated 24 May, 1996 of the Prime Minister)
Nghị định 12/2012/NĐ-CP ngày 01/3/2012 về đăng ký và quản lý hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoại tại Việt Nam
Nghị định 93/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ về quản lý và sử dụng viện trợ PCPNN
Cung cấp thông tin lập danh mục các dự án vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài giai đoạn 2011-2015
The Decree No. 46/2011/ND-CP dated June 17, 2011 of the Government on amending, supplementing some Articles of the Decree No. 34/2008/ND-CP dated March 25, 2008 of the Government on employment and administration of foreign employees working in Vietnam
Chỉ thị 19/2008/CT-UBND ngày 04/11/2008 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc thực hiện quản lý tài chính nhà nước đối với nguồn viện trợ không hoàn lại của nước ngoài thuộc nguồn thu ngân sách nhà nước
Hiển thị kết quả từ 1 - 10 trong 15 kết quả tìm kiếm.
Số tin trên 1 trang
Trang của 2

Xem tin theo ngày

Ngày
Các chi hội hữu nghị