Chuyên mục
Liên kết ban ngành
Số lượt truy cập
17221367
Chức năng và nhiệm vụ

   

 CHỨC NĂNG:

 

      - Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh (Liên hiệp) là tổ chức chính trị - xã hội, chuyên trách về đối ngoại nhân dân và giữ vai trò chủ chốt trong công tác của các tổ chức phi chính phủ (NGO) nước ngoài.


     - Liên hiệp hoạt động theo Luật pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và có văn phòng thường trú, tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản ngân hàng riêng.


     - Liên hiệp hoạt động theo điều lệ, mục tiêu và quy chế riêng của mình. Đây là tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam. Trực thuộc dưới sự lãnh đạo của Thành ủy TP.HCM và Ủy ban nhân dân TP.HCM.


     - Liên hiệp có quan hệ hợp tác tốt với Sở Ngoại vụ Thành phố Hồ Chí Minh, Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài, Công ty Dịch vụ Cơ quan đại diện nước ngoài (FOSCO) và các tổ chức khác để hoàn thành nhiệm vụ của mình.

 

  NHIỆM VỤ:


      - Liên hiệp tổ chức nhiều hoạt động phong phú, đa dạng nhằm tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau, tình đoàn kết, hữu nghị, tăng cường hợp tác kinh tế, khoa học, văn hóa giữa nhân dân Việt Nam nói chung, Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và Nhân dân các nước, ủng hộ sự công bằng sự nghiệp đấu tranh của các dân tộc trên thế giới, góp phần vào cuộc đấu tranh chung vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ, phát triển và tiến bộ xã hội.


       - Liên hiệp đóng vai trò là cơ quan đầu mối về các vấn đề về phi chính phủ nước ngoài, thúc đẩy và quản lý viện trợ vật chất từ ​​các tổ chức hòa bình, đoàn kết, hữu nghị, các tổ chức phi chính phủ và cá nhân ở các nước khác nhằm góp phần khắc phục hậu quả chiến tranh, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của nhân dân Việt Nam.

 

  CƠ CẤU TỔ CHỨC:

      

      - Ban Chấp hành Liên hiệp gồm có Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký, các Trưởng Ban, Văn phòng và Chủ tịch các tổ chức thành viên hoạt động trên cơ sở tham vấn.


      - Thường trực Ban Chấp hành gồm Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký và một số ủy viên chủ chốt.


      - Cơ quan thường trực Liên hiệp gồm Phòng Hành chính và 3 phòng nghiệp vụ (Phòng Quan hệ quốc tế, Phòng Công tác phi chính phủ nước ngoài, Phòng Thông tin tuyên truyền đối ngoại).


Các chi hội hữu nghị