Chuyên mục
Liên kết ban ngành
Số lượt truy cập
17145375
Cơ cấu tổ chức

I. Ban Chấp hành khóa III nhiệm kỳ 2023 - 2028: 54 đ/c

  • Ông Đỗ Việt Hà - Chủ tịch Liên hiệp
  • Nguyễn Thị Hồng Diễm - Phó Chủ tịch
  • Ông Hồ Xuân Lâm - Phó Chủ tịch
  • Ông Nguyễn Chí Dũng - Ủy viên BTV
  • Nguyễn Thị Ngọc Dung - Ủy viên BTV
  • Ông Phùng Công Dũng - Ủy viên BTV
  • Ông Trần Trọng Dũng - Ủy viên BTV
  • Ông Dương Trí Dũng - Ủy viên BTV
  • Ông Lê Hoàng Dũng - Ủy viên BTV
  • Ông Đinh Khắc Duy - Ủy viên BTV
  • Ông Phạm Dứt Điểm - Ủy viên BTV
  • Ông Nguyễn Trường Giang - Ủy viên BTV
  • Lê Thị Giàu - Ủy viên BTV
  • Ông Nguyễn Minh Hà - Ủy viên BTV
  • Ông Bùi Quang Hải - Ủy viên BTV
  • Bùi Thị Hồng Hạnh - Ủy viên BTV
  • Trương Thị Hiền - Ủy viên BTV
  • Bùi Thị Ngọc Hiếu - Ủy viên BTV
  • Ông Mai Bá Hùng - Ủy viên BTV
  • Ông Hứa Quốc Hưng - Ủy viên BTV
  • Hoàng Thái Lan - Ủy viên BTV
  • Ông Huỳnh Thành Lập - Ủy viên BTV
  • Ông Nguyễn Văn Lưu - Ủy viên BTV
  • Nguyễn Thanh Mai - Ủy viên BTV
  • Đàm Sao Mai - Ủy viên BTV
  • Ông Nguyễn Tương Minh - Ủy viên BTV
  • Ông Hồ Kỳ Quang Minh - Ủy viên BTV
  • Ông Nguyễn Mười - Ủy viên BTV
  • Ông Nguyền Hoài Nam - Ủy viên BTV
  • Ông Hoàng Minh Nhân - Ủy viên BTV
  • Ông Trần Hồng Nhẫn - Ủy viên BTV
  • Ông Trần Văn Nhỏ - Ủy viên BTV
  • Nguyễn Thị Hồng Phương - Ủy viên BTV
  • Ông Doãn Trường Quang - Ủy viên BTV
  • Ông Trần Ngọc Sơn - Ủy viên BTV
  • Ông Trần Trường Sơn - Ủy viên BTV
  • Ông Nguyễn Bá Sơn - Ủy viên BTV
  • Ông Võ Anh Tài - Ủy viên BTV
  • Hòa Thượng Thích Thiện Tâm - Ủy viên BTV
  • Nguyễn Thị Mỹ Tiên - Ủy viên BTV
  • Ông Lâm Dũng Tiến - Ủy viên BTV
  • Ông Dương Quốc Tuấn - Ủy viên BTV
  • Ông La Minh Tuấn - Ủy viên BTV
  • Ông Nguyễn Tuấn - Ủy viên BTV
  • Ông Nguyễn Anh Tuấn - Ủy viên BTV
  • Ông Trần Vương Thạch - Ủy viên BTV
  • Trịnh Thị Thanh - Ủy viên BTV
  • Ông Lê Văn Thu - Ủy viên BTV
  • Nguyễn Thị Thanh Thúy - Ủy viên BTV
  • Huỳnh Ngọc Vân - Ủy viên BTV
  • Ông Trần Hùng Việt - Ủy viên BTV
  • Ông Dương Hoa Xô - Ủy viên BTV
  • Phan Thị Hồng Xuân - Ủy viên BTV

 II. Cơ quan Thường trực Liên hiệp

1. Thường trực Liên hiệp:

  • Chủ tịch: Ông Đỗ Việt Hà 

        Số điện thoại: (84-8) 3829 4681   -   0392198317

        Email: dvha.hufo@tphcm.gov.vn   -   doviethavn@gmail.com

  • Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký: Ông Hồ Xuân Lâm

       Số điện thoại: (84-8) 3825 1003   -   0903646050

        Email: hxlam.hufo@tphcm.gov.vn 

 

5. Văn phòng Liên hiệp

        Số điện thoại: (84-8) 3829 2060

 

        Email: hufo@tphcm.gov.vn   -   vphufo@gmail.com

  • Chánh Văn phòng: Ông Trần Hồng Nhẫn
  • Phó Chánh Văn phòng: Ông La Minh Tuấn
  • Chuyên viên: Bà Đặng Thị Xuân Hải
  • Chuyên viên: Bà Nguyễn Phương Thảo Hiền
  • Chuyên viên: Ông Mai Thành Tâm
  • Chuyên viên: Bà Cao Thị Hoàng Dung
  • Nhân viên: Bà Nguyễn Ngọc Hà
  • Nhân viên: Bà Huỳnh Thị Lệ Thủy
  • Nhân viên: Ông Phạm Văn Trí
  • Nhân viên: Ông Dương Văn Xuân

2. Ban Quan hệ Quốc tế:

        Số điện thoại: (84-8) 3829 6238

        Email: ir.hufo@tphcm.gov.vn   -   friendship.hufo@gmail.com

  • Trưởng Ban: Ông Dương Quốc Tuấn
  • Phó ban: Bà Nguyễn Thị Hồng Phương
  • Phó ban: Bà Phan Thị Minh Nguyệt
  • Chuyên viên: Bà Trần Minh Trang
  • Chuyên viên: Ông Phan Duy Nghĩa

3. Ban Công tác Phi chính phủ nước ngoài:

        Số điện thoại: (84-8) 3822 9870

        Email: ingo.hufo@tphcm.gov.vn   -   ingo.hufo@gmail.com

  • Trưởng Ban: Ông Nguyễn Hoài Nam
  • Phó ban: Ông Nguyễn Chí Dũng
  • Chuyên viên: Ông Nguyễn Hoàng Sơn
  • Chuyên viên: Bà Nguyễn Thảo Hạ Vy
  • Chuyên viên: Ông Nguyễn Kiều Ngân

 4. Ban Thông tin Tuyên truyền đối ngoại

        Số điện thoại: (84-8) 3822 9870

        Email: info.hufo@tphcm.gov.vn   -   info.hufo@gmail.com

  • Trưởng Ban: Bà Nguyễn Thanh Mai
  • Phó ban: Ông Từ Minh Trung
  • Chuyên viên: Lê Phúc Phượng Thảo

 

Các chi hội hữu nghị