Chuyên mục
Liên kết ban ngành
Số lượt truy cập
17219275
Cơ cấu tổ chức

I. Ban Thường vụ Liên hiệp, nhiệm kỳ 2023 - 2028:

 • 1. Ông Đỗ Việt Hà - Chủ tịch Liên hiệp
 • 2. Ông Hồ Xuân Lâm - Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký
 • 3. Trung tướng Nguyễn Văn Nam - Ủy viên Ban Thường vụ 
 • 4. Ông Trần Hồng Nhẫn - Ủy viên Ban Thường vụ
 • 5. Ông Phạm Dứt Điểm - Ủy viên Ban Thường vụ
 • 6. Ông Huỳnh Thành Lập - Ủy viên Ban Thường vụ
 • 7. Ông Dương Quốc Tuấn - Ủy viên Ban Thường vụ
 • 8. Ông Nguyền Hoài Nam - Ủy viên Ban Thường vụ
 • 9. Ông La Minh Tuấn - Ủy viên Ban Thường vụ
 • 10. Bà Hoàng Thái Lan - Ủy viên Ban Thường vụ
 • 11. Ông Trần Vương Thạch - Ủy viên Ban Thường vụ
 • 12. Bà Nguyễn Thị Ngọc Dung - Ủy viên Ban Thường vụ
 • 13. Ông Hoàng Minh Nhân - Ủy viên Ban Thường vụ
 • 14. Hòa Thượng Thích Thiện Tâm - Ủy viên Ban Thường vụ
 • 15. Ông Trần Kim Chung - Ủy viên Ban Thường vụ
 • 16. Bà Trương Thị Hiền - Ủy viên Ban Thường vụ
 • 17. Bà Trần Ái Cầm - Ủy viên Ban Thường vụ
 • 18. Ông Hồ Minh Quang - Ủy viên Ban Thường vụ

II. Ban Chấp hành Liên hiệp, nhiệm kỳ 2023 - 2028:

 • 1. Ông Nguyễn Chí Dũng - Ủy viên Ban Chấp hành
 • 2. Ông Nguyễn Minh Hà - Ủy viên Ban Chấp hành
 • 3. Ông Trần Trọng Dũng - Ủy viên  Ban Chấp hành
 • 4. Ông Dương Chí Dũng - Ủy viên  Ban Chấp hành
 • 5. Ông Nguyễn Trường Giang - Ủy viên  Ban Chấp hành
 • 6. Bà Lê Thị Giàu - Ủy viên  Ban Chấp hành
 • 7. Ông Lê Hoàng Dũng - Ủy viên  Ban Chấp hành
 • 8. Ông Nguyễn Văn Lưu - Ủy viên Ban Chấp hành
 • 9. Bà Hoàng Mai Huỳnh Hoa - Ủy viên Ban Chấp hành
 • 10. Bà Nguyễn Thanh Mai - Ủy viên Ban Chấp hành
 • 11. Bà Vũ Thị Huỳnh Mai - Ủy viên Ban Chấp hành
 • 12. Bà Đàm Sao Mai - Ủy viên Ban Chấp hành
 • 13. Ông Nguyễn Tương Minh - Ủy viên Ban Chấp hành
 • 14. Ông Hồ Kỳ Quang Minh - Ủy viên Ban Chấp hành
 • 15. Ông Nguyễn Mười - Ủy viên Ban Chấp hành
 • 16. Bà Bùi Thị Ngọc Hiếu - Ủy viên  Ban Chấp hành
 • 17. Ông Mai Bá Hùng - Ủy viên  Ban Chấp hành
 • 18. Ông Hứa Quốc Hưng - Ủy viên  Ban Chấp hành
 • 19. Ông Bùi Quang Hải - Ủy viên  Ban Chấp hành
 • 20. Bà Bùi Thị Hồng Hạnh - Ủy viên  Ban Chấp hành
 • 21. Ông Trần Văn Nhỏ - Ủy viên Ban Chấp hành
 • 22. Bà Nguyễn Thị Hồng Phương - Ủy viên Ban Chấp hành
 • 23. Ông Doãn Trường Quang - Ủy viên Ban Chấp hành
 • 24. Ông Trần Ngọc Sơn - Ủy viên Ban Chấp hành
 • 25. Ông Trần Trường Sơn - Ủy viên Ban Chấp hành
 • 26. Ông Nguyễn Bá Sơn - Ủy viên Ban Chấp hành
 • 27. Ông Võ Anh Tài - Ủy viên Ban Chấp hành
 • 28. Bà Nguyễn Thị Mỹ Tiên - Ủy viên Ban Chấp hành
 • 29. Ông Lâm Dũng Tiến - Ủy viên Ban Chấp hành
 • 30. Ông Nguyễn Anh Tuấn - Ủy viên Ban Chấp hành
 • 31. Bà Trịnh Thị Thanh - Ủy viên Ban Chấp hành
 • 31. Bà Nguyễn Thị Thanh Thúy - Ủy viên Ban Chấp hành
 • 32. Ông Trần Thanh Trí - Ủy viên Ban Chấp hành
 • 33. Bà Cao Thị Phi Vân - Ủy viên Ban Chấp hành
 • 34. Bà Huỳnh Ngọc Vân - Ủy viên Ban Chấp hành
 • 35. Ông Trần Hùng Việt - Ủy viên Ban Chấp hành
 • 36. Bà Phan Thị Hồng Xuân - Ủy viên Ban Chấp hành

III. Ban Kiểm tra Liên hiệp:

 • 1. Bà Hoàng Thái Lan - Ủy viên BTV (Trưởng Ban);
 • 2. Ông Trần Hồng Nhẫn - Ủy viên BTV (Phó Ban);
 • 3. Bà Phan Thị Minh Nguyệt - Thành viên.

III. Ban Thư ký Liên hiệp:

 • 1. Ông Hồ Xuân Lâm, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký;
 • 2. Ông Trần Hồng Nhẫn, Chánh Văn phòng - Phó Tổng Thư ký Thường trực;
 • 3. Ông Dương Quốc Tuấn, Trưởng ban Ban Quan hệ quốc tế - Phó Tổng Thư ký;
 • 4. Ông Nguyễn Hoài Nam, Trưởng ban Ban công tác phi chính phủ nước ngoài - Phó Tổng Thư ký;
 • 5. Bà Nguyễn Thị Hồng Phương, Phó Trưởng ban Ban Quan hệ quốc tế - Ủy viên;
 • 6. Bà Phan Thị Minh Nguyệt, Phó Trưởng ban Ban Quan hệ quốc tế - Ủy viên;
 • 7. Bà Trần Minh Trang, Chuyên viên Ban Quan hệ quốc tế - Ủy viên;
 • 8. Ông Phan Duy Nghĩa, Chuyên viên Ban Quan hệ quốc tế - Ủy viên;
 • 9. Ông Nguyễn Hoàng Sơn, Chuyên viên Ban PCPNN - Ủy viên;
 • 10. Ông Từ Minh Trung, Chuyên viên Ban Thông tin đối ngoại - Ủy viên;
 • 11. Bà Nguyễn Phương Thảo Hiền, Chuyên viên Văn phòng - Ủy viên;

 IV. Cơ quan Thường trực Liên hiệp

1. Thường trực Liên hiệp:

 • Chủ tịch: Ông Đỗ Việt Hà 

        Số điện thoại: (84-8) 3829 4681   -   0392198317

        Email: dvha.hufo@tphcm.gov.vn   -   doviethavn@gmail.com

 • Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký: Ông Hồ Xuân Lâm

       Số điện thoại: (84-8) 3825 1003   -   0903646050

        Email: hxlam.hufo@tphcm.gov.vn 

 

2. Văn phòng Liên hiệp

        Số điện thoại: (84-8) 3829 2060

 

        Email: hufo@tphcm.gov.vn   -   vphufo@gmail.com

 • Chánh Văn phòng: Ông Trần Hồng Nhẫn
 • Phó Chánh Văn phòng: Ông La Minh Tuấn
 • Chuyên viên: Bà Đặng Thị Xuân Hải
 • Chuyên viên: Bà Nguyễn Phương Thảo Hiền
 • Chuyên viên: Ông Mai Thành Tâm
 • Chuyên viên: Bà Cao Thị Hoàng Dung
 • Nhân viên: Bà Nguyễn Ngọc Hà
 • Nhân viên: Bà Huỳnh Thị Lệ Thủy
 • Nhân viên: Ông Phạm Văn Trí
 • Nhân viên: Ông Dương Văn Xuân

3. Ban Quan hệ Quốc tế:

        Số điện thoại: (84-8) 3829 6238

        Email: ir.hufo@tphcm.gov.vn   -   friendship.hufo@gmail.com

 • Trưởng Ban: Ông Dương Quốc Tuấn
 • Phó ban: Bà Nguyễn Thị Hồng Phương
 • Phó ban: Bà Phan Thị Minh Nguyệt
 • Chuyên viên: Bà Trần Minh Trang
 • Chuyên viên: Ông Phan Duy Nghĩa

4. Ban Công tác Phi chính phủ nước ngoài:

        Số điện thoại: (84-8) 3822 9870

        Email: ingo.hufo@tphcm.gov.vn   -   ingo.hufo@gmail.com

 • Trưởng Ban: Ông Nguyễn Hoài Nam
 • Phó ban: Ông Nguyễn Chí Dũng
 • Chuyên viên: Ông Nguyễn Hoàng Sơn
 • Chuyên viên: Bà Nguyễn Thảo Hạ Vy
 • Chuyên viên: Ông Nguyễn Kiều Ngân

 5. Ban Thông tin Tuyên truyền đối ngoại

        Số điện thoại: (84-8) 3822 9870

        Email: info.hufo@tphcm.gov.vn   -   info.hufo@gmail.com

 • Trưởng Ban: Bà Nguyễn Thanh Mai
 • Chuyên viên: Ông Từ Minh Trung
 • Chuyên viên: Lê Phúc Phượng Thảo

 

Các chi hội hữu nghị