Chuyên mục
Liên kết web

HỘI HỮU NGHỊ VIỆT - BUN TP.HCM

 

 

 

 

Liên kết ban ngành
Số lượt truy cập
12313695
Đất nước - Con người
KỶ NIỆM 110 NĂM NGÀY SINH TỔNG BÍ THƯ LÊ DUẨN (7-4-1907 - 7-4-2017)

Đồng chí Lê Duẩn, Tổng Bí thư của Đảng với Sài Gòn - Gia Định - Thành phố Hồ Chí Minh

LTS: Trong quá trình hoạt động cách mạng vô cùng phong phú của mình, đồng chí Lê Duẩn đã dành cho Sài Gòn - Gia Định - Thành phố Hồ Chí Minh sự quan tâm vô cùng sâu sắc. Sự chỉ đạo sắc bén, đúng đắn của đồng chí đối với Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh mãi là định hướng căn cơ và là nguồn cổ vũ, động viên to lớn trong các giai đoạn đấu tranh cách mạng, xây dựng, bảo vệ và phát triển thành phố.

Nhân kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Lê Duẩn (7-4-1907 _ 7-4-2017), đồng chí Lê Thanh Hải, nguyên Ủy viên Bộ Chính Trị, nguyên Bí thư Thành ủy TPHCM đã có bài viết “Đồng chí Lê Duẩn, Tổng Bí thư của Đảng với Sài Gòn - Gia Định - Thành phố Hồ Chí Minh”. Báo SGGP trân trọng giới thiệu bài viết của đồng chí Lê Thanh Hải đến bạn đọc.

Đồng chí Lê Duẩn, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng, người con trung thành của Nhân dân; là chiến sĩ thuộc lớp cận vệ đầu tiên của Đảng, một người học trò lỗi lạc của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu.

Đồng chí đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất Tổ quốc, cho tự do, hạnh phúc của Nhân dân và cho lý tưởng cộng sản chủ nghĩa. Gần 60 năm hoạt động, trải qua các thời kỳ từ những năm 20 đến những năm 80 của thế kỷ XX, ở tất cả các miền Bắc, Trung, Nam, trong đó Đồng chí Lê Duẩn đã có thời gian gắn bó trực tiếp với miền Nam, nhất là lúc cách mạng chuyển mình ở những bước ngoặt lịch sử, đưa sự nghiệp cách mạng tiến lên, giành thắng lợi.

Là một người mácxít-lêninnít chân chính, Đồng chí Lê Duẩn luôn bám sát thực tiễn cách mạng, xuất phát từ thực tiễn để hoạch định, hoàn thiện đường lối, lấy thực tiễn làm thước đo sự đúng đắn của đường lối. Đồng chí luôn luôn suy nghĩ, tìm tòi, xuất phát từ tình hình thực tế, phân tích, giải quyết những vấn đề mới do cuộc sống đặt ra; “chân lý là cụ thể”, “cách mạng là sáng tạo”(1).

Sự sáng suốt của Đồng chí thể hiện nổi bật trước những bước ngoặt của lịch sử và những tình huống phức tạp. Trong quá trình hoạt động cách mạng vô cùng phong phú của mình, Đồng chí Lê Duẩn đã dành cho Sài Gòn - Gia Định - Thành phố Hồ Chí Minh sự quan tâm vô cùng sâu sắc. Sự chỉ đạo sắc bén, đúng đắn của Đồng chí đối với Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thành phố mãi là định hướng căn cơ và là nguồn cổ vũ, động viên to lớn trong các giai đoạn đấu tranh cách mạng, xây dựng, bảo vệ và phát triển thành phố.

Trong cách mạng giải phóng dân tộc, Đồng chí Lê Duẩn đã khẳng định vai trò, vị trí của thành phố: “Cách mạng Tháng Tám là một cuộc tổng khởi nghĩa kết hợp tài tình đấu tranh chính trị với đấu tranh vũ trang, một cuộc nổi dậy đồng loạt ở cả thành thị lẫn nông thôn mà đòn quyết định là các cuộc khởi nghĩa ở Hà Nội, Huế, Sài Gòn”(2).

Tháng 8 năm 1956, Đồng chí Lê Duẩn đã hoạt động tại Sài Gòn, khảo sát, trực tiếp tìm hiểu thực tế, bổ sung thêm cơ sở, đánh giá đúng tình hình, hoàn thành “Đề cương cách mạng miền Nam”. Sài Gòn - Gia Định vào thời điểm 1954 đến 1956, diễn ra phong trào đấu tranh đô thị hết sức sôi nổi, quyết liệt, ảnh hưởng và lan nhanh ra các tỉnh Nam bộ và miền Trung, tiêu biểu như cuộc biểu dương lực lượng ngày 1 tháng 8 năm 1954 với gần 50.000 người tham gia vào phong trào bảo vệ hòa bình; phong trào cứu tế nạn nhân, bảo vệ sinh mạng và tài sản dân chúng; cùng những đợt đấu tranh liên tục cho đến cuối năm 1956, trong đó có những cuộc biểu tình có vũ trang tự vệ như ở Củ Chi chống Mỹ - Diệm đang ráo riết phá hoại Hiệp định Giơnevơ.

Địch đã thực hiện các “chiến dịch tố cộng”, “diệt cộng”, ra tay đàn áp, khủng bố dã man, giết hại cán bộ kháng chiến, những người yêu nước để uy hiếp tinh thần đảng viên, Nhân dân. Phong trào đấu tranh cách mạng lâm vào khó khăn, nhưng cũng chính trong những năm đen tối dưới ách chế độ thực dân mới, Đảng bộ vẫn kiên trì bám trụ, xây dựng được lực lượng và cơ sở trong một số ngành, các giới; được Nhân dân tin yêu, đùm bọc, bảo vệ, tiếp tục lãnh đạo, tổ chức đa dạng các hình thức đấu tranh, đồng thời bảo vệ lực lượng, thực hiện công tác thanh vận, công vận, phụ vận, trí vận, binh vận.

Từ khảo sát trực tiếp thực tiễn đấu tranh cách mạng của Đảng bộ và Nhân dân Sài Gòn - Gia Định, trung tâm đầu não, hang ổ của kẻ thù; bản Đề cương cách mạng miền Nam được Đồng chí Lê Duẩn hoàn chỉnh tại Sài Gòn, đã làm sáng tỏ những vấn đề cơ bản của Cách mạng miền Nam.

Trước các hành động khủng bố, đàn áp điên cuồng của Mỹ - Diệm, Nhân dân miền Nam đã dấy lên một phong trào đấu tranh mạnh mẽ khắp nông thôn và thành thị, nhưng loại hình đấu tranh chính trị có sử dụng bạo lực chính trị đã tỏ ra không đủ mạnh để đối phó hiệu quả với địch và tạo chuyển biến cơ bản tình hình miền Nam; Đề cương nêu rõ nhiệm vụ chung của cả nước gắn bó với nhau, miền Bắc thực hiện phát triển chế độ dân chủ nhân dân, tiến lên chủ nghĩa xã hội, miền Nam trực tiếp đánh đổ chính quyền độc tài, phát xít Ngô Đình Diệm, tay sai của Mỹ, ngoài con đường đó không có con đường nào khác, và xác định đấu tranh chính trị có kết hợp với vũ trang.

Bản Đề cương trở thành cơ sở quan trọng góp phần xây dựng Nghị quyết Trung ương 15 và Nghị quyết Đại hội III của Đảng.

Sau khi có Nghị quyết 15 của Trung ương, Đồng chí đã có nhiều chỉ đạo rất sâu sắc: “Xuất phát từ tình hình hiện nay và kinh nghiệm trước đây của cách mạng, chúng ta đề ra chủ trương đánh địch bằng cả hai lực lượng chính trị và quân sự, tiến tới tổng khởi nghĩa, tổng công kích để giải phóng miền Nam”(3); và “Căn cứ phải thuận lợi cho việc lãnh đạo cả đấu tranh quân sự và đấu tranh chính trị.

Địa bàn đấu tranh chính trị lớn nhất là Sài Gòn - Gia Định; ở xa địa bàn đó, ta có thể bỏ lỡ nhiều cơ hội để đẩy mạnh cách mạng trong những giờ phút quyết liệt”(4). Suốt 15 năm, Sài Gòn - Gia Định luôn thường trực trong tâm trí Đồng chí Tổng Bí thư, thể hiện bằng sự chỉ đạo nhạy bén, thường xuyên nhằm thực hiện đường lối của Đảng, hoàn thành thắng lợi công cuộc giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; ngày 22 tháng 4 năm 1975, Đồng chí chỉ thị: “Khu ủy Sài Gòn - Gia Định sẵn sàng phát động quần chúng nổi dậy kết hợp với các cuộc tiến công của quân đội”(5); và ngày 30 tháng 4 năm 1975, Đồng chí ký Điện khen của Bộ Chính trị Trung ương Đảng: “Bộ Chính trị Trung ương Đảng nhiệt liệt khen ngợi quân và dân Sài Gòn - Gia Định, khen ngợi toàn thể cán bộ và chiến sĩ, đảng viên và đoàn viên, thuộc các đơn vị bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương, bộ đội tinh nhuệ, dân quân tự vệ đã chiến đấu cực kỳ anh dũng, lập chiến công chói lọi, tiêu diệt và làm tan rã lực lượng lớn quân địch, buộc ngụy quyền Sài Gòn phải đầu hàng không điều kiện, giải phóng thành phố Sài Gòn - Gia Định, đưa chiến dịch lịch sử mang tên Bác Hồ vĩ đại đến toàn thắng. Toàn thể các đồng chí hãy nêu cao tinh thần quyết thắng cùng đồng bào tiếp tục tiến công và nổi dậy, giải phóng hoàn toàn miền Nam thân yêu của Tổ quốc”(6). Đây không chỉ là lời khen mà như một đúc kết, một sự chỉ đạo sáng suốt đối với quân dân Sài Gòn - Gia Định thực hiện thắng lợi đường lối chiến tranh cách mạng của Đảng trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, hoàn thành sự nghiệp giải phóng dân tộc.

Đồng chí Lê Duẩn (thứ 3 bên trái) đến thăm Xí nghiệp Dệt len Sài Gòn năm 1980 Ảnh: THÁI BẰNG

Bước vào thời kỳ cùng cả nước xây dựng chủ nghĩa xã hội, trong mười năm đầu có biết bao khó khăn chồng chất, tình thế có lúc hết sức hiểm nghèo; kiên định lý tưởng, lập trường là nhất quán, Đồng chí đã góp phần làm sáng tỏ nhiều vấn đề lý luận và thực tiễn nhằm xác định, hoàn chỉnh đường lối cách mạng xã hội chủ nghĩa ở nước ta.

Đồng chí Lê Duẩn đã chỉ ra cơ sở để thực hiện là: “Điều quan trọng là phải từ thực tiễn cách mạng mà rút ra bài học để thấy sáng đường đi của mình, để vững vàng tiến bước theo phương hướng chiến lược đã được vạch ra”(7).

Không lùi bước trước khó khăn, nhất là trước những cản ngại của cơ chế không phù hợp; từ đầu những năm 80, Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh đã chủ trương thực hiện phương châm Nhà nước và Nhân dân cùng làm, tìm cách “cởi trói”, mở rộng quyền tự chủ của xí nghiệp, cho phép xí nghiệp xây dựng kế hoạch 3 phần và cân đối vật tư nguyên liệu từ nguồn cấp theo kế hoạch sản xuất chính, nguồn tự khai thác, nguồn qua liên doanh liên kết với các ngành, các bộ, địa phương bạn, cả việc dùng hình thức hợp tác kinh doanh để khai thác sử dụng nguồn vốn, kỹ thuật, mối quan hệ, tay nghề của các chủ cơ sở sản xuất công nghiệp, tiểu - thủ công nghiệp; chủ trương thực hiện lương khoán, trả lương theo sản phẩm, kết hợp chặt chẽ 3 lợi ích, quan tâm đúng mức hơn đến người lao động, lấy ổn định đời sống công nhân mà khôi phục và thúc đẩy sản xuất - kinh doanh; chủ trương tháo gỡ những bức xúc, cải tiến trên mặt trận phân phối lưu thông, thực hiện chính sách 2 giá, chống bao cấp qua cơ chế giá,… Từ đó, tạo ra sự chuyển biến về cung cách làm ăn, mang lại hiệu quả kinh tế rõ rệt, khắc phục được một bước khó khăn về đời sống, tạo động lực mới thúc đẩy sản xuất - kinh doanh phát triển, giải phóng sức sản xuất của thành phố. Đồng thời, đặt ra yêu cầu mới cho Đảng bộ và Nhân dân thành phố chuyển biến kịp thời về nhận thức và hành động để làm tròn nghĩa vụ đối với khu vực và cả nước.

Trước Đại hội VI của Đảng (năm 1986), Đồng chí Tổng Bí thư Lê Duẩn chỉ rõ: “Cuộc sống đòi hỏi chúng ta phải đổi mới trong ý nghĩ và việc làm. Đó là sự đổi mới theo phương hướng đường lối của Đảng, để đường lối được thực hiện tốt hơn, mang lại lợi ích lớn hơn cho nhân dân và đất nước”(8). Cụ thể hóa tư tưởng chỉ đạo ấy, từ ngày 10 đến ngày 19 tháng 8 năm 1982, Bộ Chính trị đã làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh và ban hành Nghị quyết số 01-NQ/TW ngày 14 tháng 9 năm 1982 về công tác thành phố, xác định vị trí trung tâm nhiều mặt của thành phố.

Hơn một năm sau, Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ III (vòng 2) diễn ra từ ngày 7 đến 11 tháng 11 năm 1983, đây là Đại hội đánh dấu bước chuyển mình của thành phố theo tư duy đổi mới của Đảng đang hình thành; Đồng chí Tổng Bí thư Lê Duẩn về dự và phát biểu chỉ đạo; đánh giá cao những thành tựu quan trọng, cơ bản mà thành phố đã đạt được, nhất là tự giác chấp hành thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/TW.

Tại Đại hội, Đồng chí Lê Duẩn khẳng định thành phố Hồ Chí Minh có vị trí rất quan trọng về chính trị và kinh tế; và yêu cầu “Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh thành một thành phố mạnh về mọi mặt, một thành phố xã hội chủ nghĩa có cơ cấu công - nông nghiệp hiện đại, có văn hóa, khoa học tiên tiến, một thành phố văn minh, hiện đại có tầm cỡ ở Đông Nam châu Á”(9).

Đồng chí đã chỉ ra nhiều vấn đề về thực hiện nhiệm vụ, giải pháp để thành phố phát triển; đặc biệt nhấn mạnh về xây dựng kinh tế, quản lý kinh tế với vai trò thúc đẩy các tỉnh miền Nam và góp phần cùng cả nước; chú trọng phát huy quyền làm chủ của Nhân dân; xây dựng Đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên ngang tầm nhiệm vụ, bảo đảm phẩm chất chính trị và đạo đức trong sạch, vững mạnh, đoàn kết, nêu gương, không ngừng học tập và phục vụ quần chúng.

Tổng Bí thư Lê Duẩn đã xác quyết và giao nhiệm vụ: “Vì cả nước, cùng cả nước, thành phố Sài Gòn hôm qua đã được giải phóng. Vì cả nước, cùng cả nước, thành phố Hồ Chí Minh hôm nay nhất định xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội”(10); Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân thành phố luôn quán triệt, xem đó là lời di huấn của Đồng chí Lê Duẩn và tự giác, kiên trì tổ chức thực hiện nghiêm túc.

Những đánh giá, chỉ đạo của Đồng chí Tổng Bí thư như vậy là từ nắm chắc tình hình của thành phố; trước đó, để thoát khỏi tình trạng đặc biệt khó khăn, ngặt nghèo, thành phố đã vận dụng chính sách của Trung ương, từng bước tháo gỡ các khâu trong sản xuất và phân phối lưu thông, thoát khỏi cơ chế cũ, hình thành cơ chế quản lý mới, đến tháng 7 năm 1983 tại “Hội nghị Đà Lạt” đã giúp Trung ương có thêm cơ sở từ thực tiễn để chuẩn bị Nghị quyết Đại hội VI của Đảng - đề ra đường lối đổi mới. Với tư duy độc lập, nhạy bén, sáng tạo, luôn lấy thực tiễn làm cơ sở; hẳn rằng không phải ngẫu nhiên mà Đồng chí Tổng Bí thư giao cho thành phố nhiệm vụ “Vì cả nước, cùng cả nước”.

Theo Đồng chí Võ Văn Kiệt: “Ngay sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, tôi đã được nghe Anh Ba phát biểu về một số vấn đề kinh tế rất gần so với những chính sách trong Đổi Mới. Anh nói tới sự cần thiết phải duy trì nhiều thành phần kinh tế ở miền Nam, không thực hiện hợp tác hóa nông nghiệp như miền Bắc, coi trọng vai trò của trung nông, v.v…”(11); đi khảo sát thực tế trên địa bàn thành phố trong lúc thực hiện chủ trương cải tạo công - thương nghiệp, tỏ rõ sự đồng tình với thành phố khi vẫn tạo điều kiện cho những người lao động buôn bán kiếm sống, Đồng chí nhắn lại rằng “Anh về nói lại với Sáu Dân là tôi tin sự chỉ đạo của Thành ủy”(12).

Một câu chuyện khác do Đồng chí Võ Văn Kiệt kể lại: “Mỗi lần vào thăm thành phố, Anh Ba đều dành nhiều thời gian đi thực tế. Anh rất quan tâm tới các cơ sở quốc doanh cũng như ngoài quốc doanh làm ăn tốt. Có lần, tới thăm một cơ sở ở Tân Bình chuyên làm hàng cơ khí tiêu dùng (như dao, kéo,…), Anh Ba rất khen cách tổ chức sản xuất của bà con.

Năm sau, một số anh em khác lại dẫn Anh Ba tới đó. Thấy không có gì mới so với lần thăm trước, Anh không hài lòng và phê bình: Đi thực tế là để phát hiện cái mới chứ không phải để tuyên truyền.

Anh Ba rất khuyến khích thành phố tìm tòi, thí điểm tháo gỡ khó khăn”(13). Như vậy, để thấy rằng Đồng chí Lê Duẩn đặc biệt quan tâm sâu sắc đến thành phố, nhất là trăn trở với cách làm thể hiện xu hướng đổi mới cụ thể từ thực tiễn; phản ánh tư duy luôn sáng tạo, xem thực tiễn là chân lý, chống lại căn bệnh giáo điều, sách vở, kinh nghiệm chủ nghĩa.

Từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh trong 10 năm đầu sau ngày giải phóng phản ánh tinh thần chỉ đạo của Đồng chí Lê Duẩn, Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ VIII khẳng định: “Đảng bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, đánh giá đúng bản chất cách mạng và sức mạnh to lớn của nhân dân, từ đó có những bước đột phá, tháo gỡ những vướng mắc, đấu tranh và từng bước chiến thắng những trở lực của cơ chế cũ, làm sáng tỏ dần con đường đi và cách làm mới, tư duy mới, góp phần tích cực vào việc hình thành đường lối đổi mới của Đảng”(14).

Trở lại với chỉ đạo của Đồng chí Tổng Bí thư Lê Duẩn tại Đại hội III Đảng bộ thành phố (11-1983) thì: “…đó là những thành tựu cơ bản khẳng định chất lượng mới và hướng đi đúng của sự nghiệp cải tạo và xây dựng thành phố… Thành tựu đạt được là kết quả của tinh thần nỗ lực vươn lên, chủ động, sáng tạo của Đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp nhân dân thành phố trong việc chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước... Tôi tin rằng Đại hội lần này đánh dấu một bước phát triển mới mạnh mẽ và vững chắc của thành phố Hồ Chí Minh trên con đường tiến lên chủ nghĩa xã hội!”(15).

Tiếp tục thực hiện tư tưởng chỉ đạo của Đồng chí Tổng Bí thư Lê Duẩn, Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh đã không ngừng quán triệt, tiếp tục thực hiện đường lối đổi mới của Đảng trong hơn ba thập niên qua. Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thành phố đã luôn phát huy truyền thống cách mạng kiên cường, phấn đấu bền bỉ, năng động, sáng tạo, đoàn kết xây dựng, bảo vệ và phát triển thành phố đạt được những thành tựu to lớn, toàn diện, tạo sự chuyển biến căn bản trong đời sống xã hội, góp phần rất quan trọng vào thành tựu chung của vùng và cả nước, có những đóng góp quan trọng cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, nhất là trong thực hiện công cuộc đổi mới.

Đến nay, “Thành phố là một đô thị đặc biệt, một trung tâm lớn về kinh tế, văn hóa, giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ, đầu mối giao lưu và hội nhập quốc tế, là đầu tàu, động lực, có sức thu hút và sức lan tỏa lớn của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, có vị trí chính trị quan trọng của cả nước”(16).

Vị trí, vai trò này được thể hiện bằng định lượng về vật chất, đó là kinh tế tăng trưởng liên tục khá cao, chất lượng tăng trưởng được cải thiện, cơ cấu chuyển dịch đúng định hướng, gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng cơ cấu lại kinh tế đạt kết quả đáng khích lệ, các nguồn lực xã hội được phát huy; tỷ trọng thu ngân sách so với cả nước tăng dần hàng năm (2005 là 26,5%, năm 2010 là 28,1%; giai đoạn 2010 - 2015 tăng gấp 2 lần giai đoạn 2006 - 2010); vị trí kinh tế của thành phố đối với cả nước ngày càng tăng (GDP năm 2000 chiếm 17,2%, năm 2005 là 19,7%, năm 2010 là 21,5%, năm 2015 gấp 1,62 lần mức tăng bình quân cả nước); góp phần quan trọng cùng cả nước kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô.

Giáo dục - đào tạo có chuyển biến tích cực; đẩy mạnh nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; hoạt động nghiên cứu, ứng dụng khoa học - công nghệ góp phần tích cực vào quá trình phát triển; chăm lo phát triển văn hóa - xã hội, không ngừng cải thiện, nâng cao đời sống vật chất, văn hóa tinh thần của Nhân dân.

GDP bình quân đầu người giai đoạn 2010 - 2015 tăng 12%/năm, nhanh hơn tốc độ tăng trưởng kinh tế; đã hoàn thành Chương trình mục tiêu giảm hộ nghèo giai đoạn 2009 - 2015, đến cuối  năm 2015 hộ nghèo có thu nhập dưới 16 triệu đồng/người/năm còn 0,5%, hộ cận nghèo có thu nhập dưới 21 triệu đồng/người/năm còn 1,79% và cơ bản hoàn thành Chương trình xây dựng nông thôn mới, đem lại hiệu quả thiết thực, có ý nghĩa sâu sắc trong đời sống Nhân dân; đã kéo giảm chênh lệch mức sống các nhóm dân cư từ 10 lần vào năm 1992 xuống còn 6,6 lần năm 2014, kéo giảm chênh lệch mức sống giữa thành thị và nông thôn từ 1,8 lần năm 2008 xuống còn 1,2 lần năm 2014.

Quy hoạch, quản lý và phát triển đô thị có chuyển biến tích cực, đạt kết quả thiết thực, thúc đẩy phát triển kinh tế, cải thiện dân sinh và hình thành đô thị văn minh, hiện đại; giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, quốc phòng - an ninh không ngừng được củng cố, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc; cải cách tư pháp có chuyển biến tích cực; công tác đối ngoại, hợp tác quốc tế được mở rộng, tạo môi trường thuận lợi để phát triển thành phố; công tác xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh được tăng cường, đạt kết quả quan trọng; hệ thống chính trị thành phố không ngừng được củng cố, hoạt động của chính quyền ngày càng hiệu lực, hiệu quả hơn.

Là địa bàn trọng điểm về quốc phòng - an ninh, đã bảo đảm sự vững vàng về chính trị, củng cố an ninh, quốc phòng, giữ vững ổn định chính trị - xã hội thành phố trong mọi tình huống, góp phần quan trọng vào việc giữ vững ổn định khu vực và cả nước; thành tựu này tạo tiền đề hàng đầu cho sự phát triển bền vững của thành phố.

Quan trọng hơn, thành phố tiếp tục có những cách làm, mô hình mới hiệu quả trong quản lý và phát triển kinh tế, trong xây dựng kết cấu hạ tầng, trong mở rộng quan hệ hợp tác trong và ngoài nước, trong chăm lo đời sống vật chất, văn hóa tinh thần Nhân dân, trong xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.

Từ thực tiễn, thành phố Hồ Chí Minh đã đề xuất với Trung ương nhiều vấn đề về cơ chế quản lý để bảo đảm Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Nhân dân làm chủ, phù hợp với yêu cầu xây dựng chính quyền đô thị;… đã “góp phần để Trung ương nghiên cứu hoàn thiện đường lối đổi mới của Đảng, đặc biệt trên hai vấn đề lớn là hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa”(17).

Trong giai đoạn cách mạng mới, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thành phố đang nỗ lực, quyết tâm phát huy truyền thống vẻ vang, đẩy mạnh công cuộc đổi mới theo đường lối của Đảng, xây dựng, bảo vệ và phát triển thành phố vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội theo yêu cầu Trung ương giao: “Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh văn minh, hiện đại với vai trò đô thị đặc biệt, đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đóng góp ngày càng lớn với khu vực và cả nước; từng bước trở thành trung tâm lớn về kinh tế, tài chính, thương mại, khoa học - công nghệ của đất nước và khu vực Đông Nam Á”(18).

Triển khai thực hiện nhiệm vụ ấy, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững của thành phố, nhất là vì cuộc sống của Nhân dân, khắc phục hạn chế, yếu kém, thành phố đã và đang cụ thể hóa thực hiện và tin vào sức mình sẽ sớm hoàn thành mục tiêu: “Xây dựng Đảng bộ thành phố thật trong sạch, vững mạnh; tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước; không ngừng đổi mới, năng động, sáng tạo, giữ vững ổn định chính trị - xã hội; nâng cao chất lượng tăng trưởng và năng lực cạnh tranh của kinh tế thành phố, gắn tăng trưởng kinh tế với phát triển văn hóa, xây dựng con người, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, bảo vệ môi trường; nâng cao phúc lợi xã hội và chất lượng cuộc sống của Nhân dân.

Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình; có vai trò động lực trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; sớm trở thành một trong những trung tâm lớn về kinh tế, tài chính, thương mại, khoa học - công nghệ của khu vực Đông Nam Á”(19).

Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Đồng chí Lê Duẩn, Tổng Bí thư của Đảng, dù Đồng chí đã 30 năm đi xa, nhưng hình ảnh và tư tưởng chỉ đạo của Đồng chí vẫn in đậm trong tâm trí các thế hệ cán bộ, đảng viên, Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tri ân sâu sắc những công lao to lớn và cống hiến xuất sắc của Đồng chí với cách mạng và dân tộc, những tình cảm thật sâu đậm với thành phố, trí tuệ và sự chỉ đạo sát sao, đúng đắn của Đồng chí Lê Duẩn đối với thành phố. Có những vấn đề Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thành phố đang tiếp tục nỗ lực làm theo, thể hiện cụ thể được tư tưởng, tinh thần chỉ đạo của Cố Tổng Bí thư Lê Duẩn, mong muốn sẽ ngày càng đưa sự nghiệp cách mạng của thành phố tiến lên, phát huy ngày càng tốt hơn vai trò “Vì cả nước, cùng cả nước” trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, xứng đáng là thành phố mang tên Bác Hồ kính yêu

LÊ THANH HẢI
Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị
Nguyên Bí thư Thành ủy TPHCM

 

 

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Hiển thị kết quả từ 1 - 10 trong 130 kết quả tìm kiếm.
Số tin trên 1 trang
Trang của 13

Xem tin theo ngày

Ngày
Các chi hội hữu nghị

 

 

 

Ngôn ngữ
English (United States) Tiếng Việt (Việt Nam)