Chuyên mục
Liên kết ban ngành
Số lượt truy cập
17213677
Hình thành và phát triển

 

          Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh (Liên hiệp) là hội đặc thù chuyên trách về hoạt động đối ngoại nhân dân. Liên hiệp là thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, hoạt động dưới sự quản lý của Thành ủy và Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

 

          Liên hiệp có 31 Hội hữu nghị thành viên và 04 câu lạc bộ thành viên đã được thiết lập mối quan hệ hợp tác đa phương và song phương với các tổ chức hòa bình, đoàn kết, hữu nghị của nhiều nước trên thế giới, các tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ nước ngoài, các cộng đồng, cá nhân nước ngoài.
 
           Liên hiệp làm đầu mối phối hợp tổ chức các hoạt động đối ngoại nhân dân nhằm tăng cường sự hiểu biết, củng cố và phát triển quan hệ hòa bình, đoàn kết, hữu nghị, hợp tác giữa Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và Nhân dân Việt Nam với Nhân dân các nước.
 
           Liên hiệp làm đầu mối quan hệ, phối hợp vận động, quản lý viện trợ và hoạt động của các tổ chức phi chính phủ và cá nhân nước ngoài nhằm góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm dân sinh, các chương trình nhân đạo từ thiện của Thành phố và các tỉnh, thành trong khu vực.
 
          Liên hiệp đánh giá cao sự hợp tác với bạn bè khắp nơi trên thế giới vì sự phát triển và tiến bộ bền vững.

            

Các chi hội hữu nghị

 

 

 

Ngôn ngữ
English (United States) Tiếng Việt (Việt Nam)