Chuyên mục
Liên kết ban ngành
Số lượt truy cập
17224323
Hỏi đáp
Viện trợ phi chính phủ nước ngoài là gì?
Những đối tượng nào được tiếp nhận tài trợ phi chính phủ nước ngoài?
Các tổ chức phi chính phủ nước ngoài muốn hoạt động tại Việt Nam có cần phải đăng ký hay không, nếu có thì phải liên hệ với cơ quan nào?
Các tổ chức phi chính phủ nước ngoài muốn triển khai hợp tác hoạt động tại thành phố Hồ Chí Minh thì phải liên hệ với cơ quan nào?
Các đối tác Việt Nam cần tìm hiểu thông tin về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài để xây dựng dự án hợp tác trên lĩnh vực nhân đạo và phát triển phải liên hệ với cơ quan nào để được hỗ trợ?
Tại sao nhà nước quản lý nguồn viện trợ phi chính phủ nước ngoài?

Xem tin theo ngày

Ngày
Các chi hội hữu nghị

 

 

 

Ngôn ngữ
English (United States) Tiếng Việt (Việt Nam)