Chuyên mục
Liên kết ban ngành
Số lượt truy cập
16563421
Tại sao nhà nước quản lý nguồn viện trợ phi chính phủ nước ngoài?

Trả lời: Nhà nước thống nhất quản lý mọi nguồn viện trợ của phi chính phủ nước ngoài, điều phối, giám sát để đảm bảo các bên có liên quan sử dụng nguồn viện trợ đúng mục đích, đúng các đối tượng thủ hưởng và có hiệu quả.
CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các chi hội hữu nghị

 

 

 

Ngôn ngữ
English (United States) Tiếng Việt (Việt Nam)