Chuyên mục
Liên kết ban ngành
Số lượt truy cập
16563512
Các đối tác Việt Nam cần tìm hiểu thông tin về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài để xây dựng dự án hợp tác trên lĩnh vực nhân đạo và phát triển phải liên hệ với cơ quan nào để được hỗ trợ?

Trả Lời: Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hồ Chí Minh, Ban công tác phi chính phủ nước ngoài là nơi cung cấp, hướng dẫn và hỗ trợ thông tin cho các đối tác Việt Nam. Địa chỉ liên hệ:
             Địa chỉ        : 31 Lê Duẩn, Quận 1, TPHCM.
             Điện thoại : (84-8) 3822 9780
             Fax              : (84-8) 3823 2987
             Email          : ngo-hufo@hcm.vnn.vn

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các chi hội hữu nghị

 

 

 

Ngôn ngữ
English (United States) Tiếng Việt (Việt Nam)