Chuyên mục
Liên kết ban ngành
Số lượt truy cập
16561985
Các tổ chức phi chính phủ nước ngoài muốn hoạt động tại Việt Nam có cần phải đăng ký hay không, nếu có thì phải liên hệ với cơ quan nào?

Trả Lời: Các tổ chức phi chính phủ nước ngoài muốn hoạt động tại Việt Nam cần phải liên hệ với cơ quan Thường trực của Ủy ban công tác phi chính phủ nước ngoài là Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam để xin cấp phép hoạt động. Địa chỉ liên hệ là:
               Địa chỉ         : 105A Quán Thánh, Hà Nội.
               Điện thoại   : (84-4) 3843 6936 , 3843 6937
               Fax               : (84-4) 3845 2007
               Email           : info@paccom.org.vn

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các chi hội hữu nghị

 

 

 

Ngôn ngữ
English (United States) Tiếng Việt (Việt Nam)