Chuyên mục
Liên kết ban ngành
Số lượt truy cập
17225176
Giới thiệu

MỘT SỐ THÔNG TIN CƠ BẢN VỀ

HỘI HỮU NGHỊ VIỆT – ÚC TP.HỒ CHÍ MINH

 

Tên gọi:

- Hội hữu nghị Việt – Úc Tp.Hồ Chí Minh

- The Ho Chi Minh City’s Vietnam – Australia Friendship Association (tiếng Anh)

 

Giới thiệu :

- Hội hữu nghị Việt – Úc TP.HCM là một tổ chức chính trị-xã hội hoạt động đối ngoại của nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, là thành viên của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP.HCM (Liên hiệp) và Trung ương Hội hữu nghị Việt- Úc.

- Hội được Ủy ban Nhân dân TPHCM ra Quyết định thành lập theo đề nghị của Liên hiệp (Công văn số 245/QĐ –UB, ngày 07/08/2002)

- Hội hoạt động trong khuôn khổ luật pháp Việt Nam và theo Điều lệ của Liên hiệp.

- Hội có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và tài khoản riêng.

  

Tôn chỉ và mục đích của Hội: Tổ chức các hoạt động nhằm tăng cường tình hữu nghị và sự hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân Việt Nam và Úc,góp phần thúc đẩy sự hợp tác nhiều mặt giữa nhân dân TP.Hồ Chí Minh và Úc.

 

Chủ tịch Hội: Ông Lương Văn Lý

 

Phó Chủ tịch Hội: Ông Lý Quý Trung và Bà Ngô Thị Phương Thiện 

            

Hội viên: Tất cả các cơ quan, đoàn thể, các tổ chức văn hoá, xã hội và công dân Việt Nam tán thành tôn chỉ, mục đích và Điều lệ Hội, tự nguyện gia nhập Hội và hoàn thành thủ tục đăng ký hội viên thì đựơc công nhận là hội viên của Hội hữu nghị Việt-Úc TPHCM.

 

Hoạt động của Hội:

- Tổ chức và phối hợp với các cơ quan chức năng, đoàn thể nhân dân, tổ chức xã hội tiến hành các hoạt động nhằm phát triển tình hữu nghị và sự hiểu biết giữa nhân dân hai nước Việt Nam và Úc.

- Góp phần giới thiệu, tuyên truyền với nhân dân Úc về Việt Nam, về đường lối chính sách đối nội, đối ngoại của Nhà nước Việt Nam.

- Góp phần thông tin kịp thời cho nhân dân Việt Nam về Úc.

- Xây dựng và phát triển quan hệ hữu nghị, hợp tác với Hội hữu nghị Úc – Việt và các tổ chức xã hội khác của Úc thông qua các hoạt động trao đổi đoàn, sách báo, phim ảnh và các hoạt động khác.

- Hỗ trợ sự hợp tác kinh tế thương mại, khoa học công nghệ, giáo dục đào tạo, văn hoá, thể thao, du lịch giữa các cá nhân và tổ chức của Việt Nam với các đối tác Úc.

 

Địa chỉ liên lạc:

Hội có trụ sở tại  31 Lê Duẩn, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Điện thoại         : (84)-8-38296238, 38296283

- Fax                   : (84)-8-8232987

- Email                : friendship.hufo@gmail.com

Thư viện video
Các chi hội hữu nghị