Chuyên mục
Liên kết ban ngành
Số lượt truy cập
16565057
Vấn đề - sự kiện
Chú trọng công tác đối ngoại nhân dân

(Baomoi.com) - Thực hiện đường lối đổi mới và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng của Đảng và Nhà nước, những năm qua, cùng với việc tập trung phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, an ninh - quốc phòng, nâng cao đời sống của nhân dân với nhiều thành tựu quan trọng, công tác đối ngoại, giao lưu văn hóa, hợp tác nhân dân cũng được cả hệ thống chính trị tỉnh quan tâm.

 

Lễ ký kết chương trình phối hợp công tác đối ngoại nhân dân giữa Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh với Báo Đồng Nai và Đài PT-TH Đồng Nai. Ảnh: Hồ Thảo

 

Công tác đối ngoại nhân dân đã góp phần tích cực quảng bá hình ảnh, tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Đồng Nai với bạn bè quốc tế và huy động nhiều nguồn lực cho sự phát triển của tỉnh.

* Đưa hình ảnh Đồng Nai đến với bạn bè quốc tế

Những năm qua, công tác đối ngoại nhân dân của tỉnh đã có bước đi đúng hướng, mang tính vững chắc và toàn diện. Đặc biệt, năm 2013, tỉnh đã thành lập cơ quan chuyên trách về công tác đối ngoại nhân dân là Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh hoạt động với phương châm: chủ động, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả, đã đánh dấu bước phát triển mới trên lĩnh vực đối ngoại nhân dân.

Ông Nguyễn Thành Trí, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh cho rằng, nổi bật trong công tác đối ngoại nhân dân trong những năm qua là việc mở rộng, đa dạng hóa quan hệ hữu nghị, hợp tác với nhân dân các nước, đặc biệt là các nước láng giềng, các nước ASEAN. Đồng thời, đã tranh thủ được các nguồn lực, trong đó có các khoản viện trợ phi chính phủ nước ngoài (PCPNN) để phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Tại buổi gặp gỡ và làm việc với Thường trực Tỉnh ủy về các nội dung liên quan đến công tác đối ngoại nhân dân trên địa bàn tỉnh diễn ra vào tháng 7 vừa qua, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Nguyễn Phương Nga đánh giá cao những kết quả đã đạt được trong công tác đối ngoại nhân dân của tỉnh Đồng Nai; đồng thời mong muốn, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, đóng góp nhiều hơn nữa cho công tác đối ngoại nhân dân của tỉnh cũng như cả nước.

Trong đó, đã tập trung thành lập các hội hữu nghị, tăng cường thiết lập mối quan hệ với tổng lãnh sự quán các nước tại TP.HCM. Tổ chức các sự kiện giao lưu nhân dân phong phú, đa dạng, thu hút đông đảo nhân dân trong tỉnh và các cơ quan ngoại giao nước ngoài tham gia. Việc tổ chức các sự kiện đều được đầu tư đúng mức về nội dung và hình thức, mang lại hiệu quả thiết thực trên nhiều mặt, giúp tăng cường tình đoàn kết hữu nghị, sự hiểu biết, tạo được sự tin tưởng, đánh giá cao của các cơ quan ngoại giao, các tổ chức quốc tế.

Đặc biệt, tính từ năm 2014 đến nay, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh đã tham mưu UBND tỉnh thành lập thêm nhiều hội hữu nghị song phương với các nước như: Campuchia, Thái Lan, Hàn Quốc, Nhật Bản, Liên bang Nga, Pháp, Trung Quốc, Hoa Kỳ. Cùng với Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào tỉnh Đồng Nai có từ năm 2009, đã nâng tổng số Hội thành viên lên 9 Hội với hơn 7 ngàn hội viên. Bên cạnh đó, liên hiệp đẩy mạnh phát triển mạng lưới hội viên và chi hội trực thuộc tại các trường học, doanh nghiệp, các địa phương trong tỉnh theo đặc điểm của từng Hội. Hiện Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh cũng đang xúc tiến, vận động thành lập hội hữu nghị đa phương ASEAN.

Ông Trần Thanh Hùng, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia tỉnh Đồng Nai cho biết, những năm qua, Hội không ngừng nỗ lực phát triển về mạng lưới hội viên và chi hội trực thuộc, đồng thời đưa các hoạt động vào chiều sâu, thiết thực, đóng góp tích cực cho công tác ngoại giao nhân dân.

Bằng chứng là nếu như khi mới thành lập, Hội chỉ có 1 Hội huyện với 296 hội viên thì đến nay, Hội đã phát triển thêm 8 liên chi hội với gần 4,2 ngàn hội viên. Qua đó, đã góp phần tăng cường sự hiểu biết giữa nhân dân hai nước, củng cố và phát triển quan hệ hữu nghị, đoàn kết đặc biệt và sự hợp tác toàn diện Việt Nam - Campuchia nói chung và giữa Đồng Nai với các địa phương Campuchia nói riêng.

Một kết quả phấn khởi nữa trong công tác đối ngoại nhân dân trong thời gian qua nguồn viện trợ PCPNN ngày càng tăng về số lượng lẫn giá trị viện trợ. Cụ thể, đến nay tỉnh đã vận động tài trợ và cam kết tài trợ trên 300 tỷ đồng. Nguồn viện trợ được tập trung vào các lĩnh vực y tế, giáo dục, an sinh xã hội, bảo vệ tài nguyên, môi trường, giúp nâng cao chất lượng, ổn định cuộc sống phát triển bền vững của một bộ phận nhân dân có hoàn cảnh khó khăn của tỉnh.

Cùng với đó, công tác thông tin, tuyên truyền đối ngoại nhân dân không ngừng được đổi mới, sáng tạo với hình thức phong phú; đối tượng, địa bàn được mở rộng cả trong và ngoài nước. Qua đó, đã góp phần đưa hình ảnh đất nước, con người, lịch sử, văn hóa và thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam nói chung, của tỉnh Đồng Nai nói riêng đến bạn bè trong khu vực và trên thế giới.

Chia sẻ tại lễ kỷ niệm 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hoa Kỳ do Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh tổ chức vào tháng 7 vừa qua, bà Marie C.Damour, Tổng lãnh sự Hoa Kỳ tại TP.HCM bày tỏ: “Chúng tôi vô cùng tự hào khi được là đối tác đồng hành với tỉnh Đồng Nai. Chúng tôi mong đợi sẽ có thêm nhiều chương trình hợp tác với tỉnh Đồng Nai trong tương lai”.

* Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động

Nhận thức rõ vai trò, vị trí quan trọng của công tác đối ngoại nhân dân, trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, Tỉnh ủy, UBND tỉnh luôn bám sát chủ trương, chỉ thị, kế hoạch của trung ương về công tác đối ngoại nhân dân. Đồng thời, nỗ lực tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân của tỉnh trong tình hình mới.

Điều đó có thể thấy rõ, ngay sau khi Ban Bí thư Trung ương Đảng ban hành Chỉ thị số
38-CT/TW ngày 19-9-2019 về tiếp tục đổi mới, phát huy vai trò và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam trong tình hình mới, Ban TVTU đã ban hành Công văn số 8485-CV/TU chỉ đạo, yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội xây dựng kế hoạch triển khai, quán triệt nội dung Chỉ thị số 38-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng và tinh thần chỉ đạo của Ban TVTU đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh. Để từ đó, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn dân về vị trí, vai trò của công tác đối ngoại nhân dân trong tình hình mới.

Từ chỉ đạo của Ban TVTU, ngày 8-4-2020, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 3935/KH-UBND cụ thể hóa nội dung tinh thần Chỉ thị số 38-CT/TW và Công văn số 8485-CV/TU để triển khai thực hiện. Trong đó, xác định rõ nhiệm vụ và giải pháp cụ thể trong quá trình tổ chức thực hiện; xác định rõ trách nhiệm của cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp và các cơ quan có liên quan nhằm đảm bảo cho việc tổ chức triển khai thực hiện chỉ thị đạt mục đích, yêu cầu đề ra.

Trong văn bản này, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tiến Dũng yêu cầu tổ chức quán triệt tạo sự thống nhất về nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy chính quyền các cấp, các sở, ban, ngành, cơ quan, địa phương, các tổ chức, đoàn thể chính trị - xã hội và tổ chức nhân dân trên địa bàn tỉnh nhằm nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân trong tình hình mới; góp phần tích cực vào cuộc đấu tranh chung vì hòa bình, phát triển và tiến bộ xã hội.

Cùng với đó, việc triển khai thực hiện phải đảm bảo đúng mục tiêu, quan điểm chỉ đạo theo Chỉ thị 38-CT/TW ngày 19-9-2019 của Ban Bí thư, quy định của Nhà nước và chỉ đạo của Tỉnh ủy về tiếp tục đổi mới, phát huy vai trò và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam trong tình hình mới. Mở rộng quan hệ hợp tác hữu nghị với nhân dân các nước; tăng cường hợp tác và công tác vận động viện trợ PCPNN của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh nhằm tranh thủ nguồn lực trong nước và ngoài nước phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Đồng thời, yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thành phố, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh chủ động phối hợp thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp một cách đồng bộ, toàn diện, trọng tâm và hiệu quả, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Với vai trò là cơ quan chuyên trách về công tác đối ngoại nhân dân, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Nguyễn Thành Trí nhấn mạnh, trong thời gian tới, liên hiệp sẽ tiếp tục tích cực, chủ động, linh hoạt, nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả hoạt động nhằm đóng góp có hiệu quả cho công tác đối ngoại chung của Đảng và sự nghiệp phát triển tỉnh nhà trong tình hình mới.

Hồ Thảo

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Hiển thị kết quả từ 1 - 10 trong 60 kết quả tìm kiếm.
Số tin trên 1 trang
Trang của 6

Xem tin theo ngày

Ngày
Các chi hội hữu nghị

 

 

 

Ngôn ngữ
English (United States) Tiếng Việt (Việt Nam)