Chuyên mục
Liên kết web

HỘI HỮU NGHỊ VIỆT - BUN TP.HCM

 

 

 

 

 

Số lượt truy cập
15595883
Sự kiện nổi bật
Giới thiệu Ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân khóa X

Ngày 28/4, Hội đồng Bầu cử quốc gia Ban hành nghị quyết số 559/NQ-HĐBCQG về công bố danh sách chính thức 868 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV tại 184 đơn vị bầu cử trong cả nước để bầu 500 đại biểu Quốc hội khóa XV. Đồng thời Ủy ban Bầu cử TP Hồ Chí Minh đã công bố danh sách 158 ứng cử viên HĐND TP Hồ Chí Minh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 tại 32 đơn vị bầu cử để bầu 95 đại biểu HĐND TP khoá X.

 

Ngày 28/4, Hội đồng Bầu cử quốc gia Ban hành nghị quyết số 559/NQ-HĐBCQG về công bố danh sách chính thức 868 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV tại 184 đơn vị bầu cử trong cả nước để bầu 500 đại biểu Quốc hội khóa XV. Đồng thời Ủy ban Bầu cử TP Hồ Chí Minh đã công bố danh sách 158 ứng cử viên HĐND TP Hồ Chí Minh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 tại 32 đơn vị bầu cử để bầu 95 đại biểu HĐND TP khoá X.

Sau đây xin giới thiệu tiểu sử tóm tắt và chương trình hành động của các ứng cử viên là thành viên Hệ thống Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị Việt Nam.

Các Ứng cử viên tranh cử đại biểu Quốc hội khóa XV:

 

Các Ứng cử viên tranh cử đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa X:

 

 

 

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Hiển thị kết quả từ 1 - 10 trong 1.369 kết quả tìm kiếm.
Số tin trên 1 trang
Trang của 137

Xem tin theo ngày

Ngày
Các chi hội hữu nghị