Chuyên mục
Liên kết ban ngành
Số lượt truy cập
16561981
Thành lập hội và chi hội
Thành lập ban vận động hội

THÀNH LẬP BAN VẬN ĐỘNG LẬP HỘI

 

(Muốn thành lập Hội những người sáng lập phải thành lập Ban vận động thành lập Hội. Ban vận động thành lập Hội được cơ quan quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực mà Hội dự kiến hoạt động công nhận.)

 
I. Hồ sơ gồm có:
1.    Đơn của đại diện sáng lập viên:
2.    Trong đơn cần nêu tên gọi của Hội, tôn chỉ, mục đích, lĩnh vực và phạm vi hoạt động của Hội.
3.    Danh sách các sáng lập viên.
4.    Sơ yếu lý lịch của các sáng lập viên (có chứng nhận của địa phương hoặc cơ quan).
5.    Ý kiến bằng văn bản của cơ quan quản lý Nhà nước thuộc lĩnh vực hoạt động.
6.    Điều lệ dự thảo.
II. Số lượng hồ sơ: 02 bộ.
Thời gian giải quyết: Trong vòng 10 ngày làm việc.
(Căn cứ nghị định 45/2010/NĐ-CP ngày 21-4-2010 quy  định về tổ chức, hoạt động và quản lý Hội; theo hướng dẫn của Sở nội vụ về thủ tục Thành lập Hội)
CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các chi hội hữu nghị

 

 

 

Ngôn ngữ
English (United States) Tiếng Việt (Việt Nam)