Chuyên mục
Liên kết ban ngành
Số lượt truy cập
16563478
Thành lập hội và chi hội
Thành lập hội

THÀNH LẬP HỘI
 
I. Hồ sơ gồm có:
 
1.     Đơn của Trưởng Ban vận động xin phép thành lập Hội, cần nêu rõ :
 
a.      Tên gọi của Hội ; Tôn chỉ, mục đích.
 
b.     Lĩnh vực và phạm vi hoạt động của Hội.
 
c.     Trụ sở Hội.
 
d.     Tài sản bảo đảm cho hoạt động của Hội.
 
e.      Số lượng tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia hội viên.
 
2.     Văn bản của cơ quan quản lý Nhà nước thuộc lĩnh vực Hội hoạt động
 
3.     Quyết định công nhận Ban vận động thành lập Hội của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.
 
4.     Bản chương trình hoạt động của Hội
 
5.     Sơ yếu lý lịch người đứng đầu Ban vận động thành lập Hội (có dán ảnh và xác nhận của đơn vị hoặc).
 
6.     Các văn bản xác định về trụ sở và tài sản của Hội.
 
7.     Dự thảo điều lệ Hội (kèm đĩa vi tính)
 
II. Số lượng hồ sơ : 02 bộ. Xếp theo thứ tự như trên.
III. Thời gian giải quyết : Trong vòng 20 ngày làm việc.
 
(Căn cứ nghị định 88/2003/NĐ-CP ngày 30-7-2003 qui định về tổ chức, hoạt động và quản lý Hội; theo hướng dẫn của Sở nội vụ về thủ tục Thành lập Hội)

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các chi hội hữu nghị

 

 

 

Ngôn ngữ
English (United States) Tiếng Việt (Việt Nam)