Chuyên mục
Liên kết ban ngành
Số lượt truy cập
16562928
Thành lập hội và chi hội
Đăng ký tổ chức đại hội của quần chúng (dùng cho đơn vị tổ chức đại hội từ nhiệm kỳ thứ 2 trở đi)

I. Hồ sơ gồm có :
1.    Công văn đề nghị của Hội, Liên hiệp Hội
2.    Công văn của Sở QLNN thuộc lĩnh vực Hội hoạt động.
3.    Dự thảo Điều lệ sửa đổi.
4.    Bản sao quyết định thành lập Hội.
II. Số lượng hồ sơ : 01 bộ
III. Thời gian giải quyết : Trong vòng 10 ngày làm việc.
(Căn cứ nghị định 88/2003/NĐ-CP ngày 30-7-2003 quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý Hội; theo hướng dẫn của Sở nội vụ về thủ tục Thành lập Hội)

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các chi hội hữu nghị

 

 

 

Ngôn ngữ
English (United States) Tiếng Việt (Việt Nam)