Chuyên mục
Liên kết ban ngành
Số lượt truy cập
16558935
Thành lập hội và chi hội
Đổi tên, chia tách, sáp nhập, hợp nhất hội

I. Hồ sơ gồm có :
1.           Công văn đề nghị của Liên hiệp Hội.
2.           Công văn đề nghị của Hội cần nêu rõ :
-    Sự cần thiết của đổi tên, chia tách, sáp nhập, hợp nhất Hội;
-    Số hội viên, trụ sở của Hội (đối với trường hợp chia, tách, sáp nhập, hợp nhất Hội).
3.           Văn bản của cơ quan quản lý Nhà nước thuộc lĩnh vực.
4.           Biên bản Đại hội.
5.           Nghị quyết Đại hội về đổi tên, chia tách, sáp nhập, hợp nhất Hội.
6.           Biện pháp xử lý tài sản, tài chính, công nợ (nếu có) của Hội
7.           Các quyết định thành lập Hội (bản photo)
II. Số lượng hồ sơ : 02 bộ. Xếp theo thứ tự như trên.
III. Thời gian giải quyết : Trong vòng 15 ngày làm việc.
(Căn cứ nghị định 88/2003/NĐ-CP ngày 30-7-2003 quy  định về tổ chức, hoạt động và quản lý Hội; theo hướng dẫn của Sở nội vụ về thủ tục Thành lập Hội)

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các chi hội hữu nghị

 

 

 

Ngôn ngữ
English (United States) Tiếng Việt (Việt Nam)