Chuyên mục
Liên kết web

HỘI HỮU NGHỊ VIỆT - BUN TP.HCM

 

 

 

 

 

Liên kết ban ngành
Số lượt truy cập
15376192
Thành lập hội và chi hội
Giải thể hội

I. Hồ sơ gồm có :
1.     Công văn đề nghị của Hội, cần nêu rõ :
a.      Tình hình hoạt động của Hội (hoặc tình hình kinh tế – xã hội địa phương) dẫn tới việc giải thể Hội ; Số lượng nhân sự Ban Chấp hành và số lượng hội viên.
2.     Công văn đề nghị của Liên hiệp Hội.
3.     Công văn của cơ quan Nhà nước thuộc lĩnh vực
4.     Nghị quyết Đại hội
5.     Bản kê tài sản, tài chính của Hội
6.     Biện pháp xử lý tài sản, tài chính và thời hạn thanh toán công nợ (nếu có).
7.     Photo các số báo đã đăng theo quy định tại điểm 2 Điều 26 Nghị định số 88/2003/NĐ-CP ngày 30/7/2003.
8.     Bản sao các quyết định có liên quan :
a.      Quyết định thành lập
b.     Quyết định công nhận Ban Chấp hành
c.     Quyết định phê duyệt Điều lệ Hội.
II. Số lượng hồ sơ : 02 bộ. Xếp theo thứ tự như trên.
III. Thời gian giải quyết : Trong vòng 15 ngày làm việc.
(Căn cứ nghị định 88/2003/NĐ-CP ngày 30-7-2003 quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý Hội; theo hướng dẫn của Sở nội vụ về thủ tục Thành lập Hội)

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các chi hội hữu nghị

 

 

 

Ngôn ngữ
English (United States) Tiếng Việt (Việt Nam)