Chuyên mục
Liên kết ban ngành
Số lượt truy cập
17206572
Giới thiệu

MỘT SỐ THÔNG TIN CƠ BẢN

VỀ ỦY BAN HÒA BÌNH TP.HỒ CHÍ MINH

Tên gọi :

- Ủy ban Hòa bình Tp.HCM

- The Ho Chi Minh City’s Peace Committee (Tiếng Anh)

 

Giới thiệu:
- Ủy ban Hòa bình TP.HCM là một tổ chức chính trị - xã hội, là thành viên của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TPHCM và Ủy ban Hòa bình Việt Nam.

- Ủy ban Hòa bình TP.HCM (UBHB TP) được thành lập theo Quyết định số 228/QĐ-UB ngày 26/6/1990 của UBND TP.HCM.
- Ủy ban Hòa bình TP hoạt động trong khuôn khổ luật pháp Việt Nam và theo Điều lệ của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hồ Chí Minh.

- Ủy ban Hòa bình TP có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và tài khoản riêng.

Tôn chỉ, mục đích: 
Tập hợp rộng rãi các tầng lớp nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh hoạt động vì mục đích hòa bình và tiến bộ xã hội.

 

Chủ tịch: Bà Tôn Nữ Thị Ninh


Phó Chủ tịch:

- Hòa thượng Thích Thiện Tâm

- Bà Huỳnh Ngọc Vân

 

Tổng thư ký: Bà Ngô Thị Phương Thiện

 

Ủy viên:
- Họa sĩ Huỳnh Phương Đông

- Luật sư Triệu Quốc Mạnh
- Ông Trần Văn An

- Ông Nguyễn Công Tánh

- Nhà văn Vũ Hạnh


Hội viên: Tất cả các cơ quan, đoàn thể, các tổ chức văn hóa, xã hội... và các công dân Việt Nam tán thành tôn chỉ, mục đích và Điều lệ Hội, tự nguyện gia nhập Hội và hoàn thành thủ tục đăng ký hội viên thì được công nhận là hội viên của UBHB TP.HCM


Một số hoạt động trong thời gian qua:

- Trong những năm đầu, Ủy ban đã tích cực tham gia đón tiếp rất nhiều đoàn đại biểu các tổ chức hoà bình, đoàn kết, hữu nghị của nhân dân các nước xã hội chủ nghĩa và các nước phương Tây đến thành phố để chúc mừng thắng lợi hoàn toàn của công cuộc chống Mỹ cứu nước của nhân dân ta mà bạn bè coi như là thắng lợi của chính mình, để tận mắt trông thấy những gì đang xảy ra tại mảnh đất mà nhiều người trong số họ, bất chấp hiểm nguy, đã làm tất cả những gì có thể, để lên án bọn xâm lược, thức tỉnh lương tri nhân loại. Đó cũng là dịp để nhân dân TPHCM thực hiện nguyện vọng của Hồ Chủ tịch nêu trong Di chúc của Người, cám ơn các nước anh em trong phe xã hội chủ nghĩa và bầu bạn khắp năm châu đã tận tình ủng hộ và giúp đỡ nhân dân Việt Nam trong cuộc đấu tranh chống Mỹ cứu nước.

- Từ khi nước ta tiến hành công cuộc đổi mới và thực hiện đường lối đối ngoại đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ quốc tế, nhiệm vụ chính trị của Ủy ban Hòa bình TPHCM cũng được thay đổi . Ngoài nhiệm vụ là chống chiến tranh, bảo vệ hòa bình, chống chạy đua vũ trang, đòi giải trừ quân bị, Ủy ban còn có nhiệm vụ góp phần củng cố môi trường hòa bình và ổn định để bảo vệ và phát triển đất nước bằng cách tham gia thực hiện các chương trình kinh tế - xã hội như xóa đói giảm nghèo, khắc phục hậu quả chiến tranh .v.v. .
Để có thể hoàn thành nhiệm vụ mới và rất đa dạng, Ủy ban đã phối hợp hoạt động với các tổ chức chính trị xã hội khác trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị chung hiện nay là hòa bình, hợp tác và phát triển. Cụ thể như sau:
- Vận động các tầng lớp nhân dân TPHCM tham gia vào việc củng cố môi trường hòa bình và ổn định bền vững, nhằm phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, thực hiện dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ văn minh.
- Đoàn kết, ủng hộ cuộc đấu tranh của nhân dân các nước vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ, hợp tác, phát triển và tiến bộ xã hội; vì một trật tự thế giới công bằng và dân chủ hơn.
- Góp phần thực hiện các chương trình liên quan đến hòa bình, hữu nghị, hợp tác nhân đạo, phát triển, bảo vệ môi trường, xóa đói giảm nghèo…
- Tham gia nghiên cứu về thông tin về các vấn đề hòa bình, hợp tác, phát triển phục vụ quá trình hội nhập quốc tế sâu rộng của nước ta

 

Địa chỉ liên lạc:
- Hội có trụ sở tại 31 Lê Duẩn, Quận 1 TP.Hồ Chí Minh, Việt Nam
- Điện thoại: (84) – 08 – 38296238
- Fax: (84) – 08 – 38232987
- Email: friendship-hufo@gmail.com

Các chi hội hữu nghị